Employment Opportunities

  **************  PLEASE NOTE THAT THESE POSITIONS ARE NOW CLOSED **************

Please find listed here employment opportunities within SBREC. You may request an application pack by sending an email to b.shingler@sbrec.org.uk

Latest Job –  In English

Community Voice, a new initiative from the Big Lottery Fund, has tasked a consortium of three BME organisations to deliver health related support targeted at BME groups in the Swansea area over a 3 year period.

The consortium consisting of the African Community Centre (ACC), Ethnic Youth Support Team (EYST) and Swansea Bay REC (SBREC) now wish to employ project workers for each location, who will be tasked at delivering the aims of the project:

– FOR A SALARY: £20,400 PA PRO RATA
– 3 DEVELOPMENT WORKERS – EACH FOR 10 HOURS PER WEEK
– 1 SPECIALIST DEVELOPMENT WORKER (SBREC) – FOR 5 HOURS PER WEEK

– CLOSING DATE: FRIDAY 16TH AUGUST 2013

To obtain an application pack, please send your request to the relevant email address below:

info@eyst.org.uk
b.shingler@sbrec.org.uk
isioma.ikediashi@africancommunitycentre

Latest Job –  In Welsh

Mae Llais y Gymuned (Community Voice) yn fenter newydd gan y Gronfa Loteri Fawr sydd wedi creu consortiwm o dri sefydliad pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) i ddarparu cymorth sy’n gysylltiedig ag iechyd i grwpiau BME yn Abertawe dros gyfnod o dair blynedd.

Mae’r consortiwm yn cynnwys y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd (ACC), Tîm Cefnogi Ieuenctid Ethnig (EYST) a REC Bae Abertawe (SBREC). Maent am gyflogi gweithwyr prosiect ar gyfer pob lleoliad, a fydd yn gyfrifol am gyflawni amcanion y prosiect:

– CYFLOG: £20,400 Y FLWYDDYN PRO RATA
– 3 GWEITHIWR DATBLYGU –AM 10 AWR YR WYTHNOS YR UN
– 1 GWEITHIWR DATBLYGU ARBENIGOL (SBREC) – AM 5 AWR YR WYTHNOS

– DYDDIAD CAU: DYDD GWENER, 16 AWST 2013

Am becyn cais, e-bostiwch y cyfeiriad e-bost perthnasol isod:

info@eyst.org.uk
b.shingler@sbrec.org.uk
isioma.ikediashi@africancommunitycentre.org.uk